Biliárd asztalaink

8-as Biliárd játék szabályai

A 8-as pool a legelterjedtebb a biliárdok között, szórakozóhelyeken többnyire ezzel találkozhatunk. A játék célja, hogy a játékosok a saját golyócsoportjuk összes tagját lyukba juttassák, és ezt követően a fekete 8-ast is sikeresen a bemondott lyukba lökjék.
A biliárd golyók:
A játékot 15 db színes és egy darab fehér golyóval játszák. Az előbbieket két csoportba soroljuk, 8 db egyszínű („teli”) és 7 db csíkos golyó van, ám a fekete 8-as egyik csoportnak sem tagja. A 15 golyót az alábbi módon háromszög alakban kell felhelyezni a játék megkezdésekor.
biliárd golyók
A kezdő játékos eldöntése:
A kérdés eldöntésére egy tempólökésre van szükség, melynek helyes elvégzése a következő:
A biliárdasztal egyik végének közel azonos pontjáról mindkét játékos meglök egy-egy golyót a szemközti mandinert megcélozva. Az a játékos kezdhet, akinek a golyója a falról visszaverődve közelebb áll meg az asztal végéhez.
A golyók felhelyezése:
A legelső golyó helyezkedik el a felfestett fehér ponton (tőponton), a fekete nyolcas a harmadik sor közepén foglal helyet, a háromszög alsó két csúcsát pedig a két golyócsoport egy-egy tagja alkotja. A fehér golyót a kezdőlökés folyamán vagy a másik szemben lévő felragasztott pontra kell felhelyezni vagy a játékos a biliárdasztal hosszabbik oldalára, a felragasztott ponton átmenő merőleges mögötti kisebb terület (homlokmező) bármelyik részéről megkezdheti a játékot.
biliárd asztal
Kezdőlökés:
Miután sikerült eldönteni ki kezdi a játékot következik a kezdőlökés. A játékos felhelyezi a fehér golyót a kívánt helyre (a felragasztott pontra/a homlokmező valamely részére) és meglöki a háromszögben felhelyezett golyókat. Fontos, hogy minimum 4 db golyó érintse a falat vagy legyen olyan golyó, mely lyukba esik, mivel enélkül a lökés érvénytelen. Amennyiben csak az előbbi valósul meg, a másik játékos folytatja a játékot tetszőleges golyócsoportot választva, vagy dönthet az újbóli kezdőlökés kérése mellett is. A fekete golyó lyukba esése nem minősül hibának, a szemben lévő másik felragasztott pontra kell visszahelyezni. A fehér golyó lyukba küldése viszont már hibának számít, a másik játékos folytathatja a menetet a homlokvonal bármely részéről. A kezdőlökés során kipattanó golyókat nem kell visszahelyezni az asztalra, azok játékon kívül maradnak.
A játék menete:
Ha sikerült szabályos kezdőlökés folyamán golyót lyukba juttatni, akkor folytathatja az adott játékos és kiválaszthatja a golyócsoportját attól függetlenül, hogy mely csoport tagja került a lyukba. A játékosnak meg kell neveznie a kiszemelt golyót (tehát ezzel csoportot is megjelöl) és a kívánt lyukat, ahová lőni szeretné. Ha az említett golyót a megnevezett helyre sikerült löknie ismét a játékos következik, míg ellenkező esetben ellenfele folytathatja. A parti elvesztését jelentő hibák közé tartozik a 8-as golyó kipattanása (a kezdőlökést leszámítva), a 8-as golyó lyukba lökése, amennyiben még van a saját golyónkból az asztalon, a 8-as golyó nem a megnevezett lyukba való belövése vagy a 8-as golyó helyes lyukba történő lövése során a fehér golyó belökése is. A játékos elveszti a lökés jogát és az ellenfél folytathatja, amennyiben az alábbiak fordulnak elő: bármely golyó asztalról való kiugrása, a fehér golyóval nem saját csoport golyójának érintése elsőre vagy a fehér golyó lyukba kerülése.
Az a játékos nyer, akinek hamarabb sikerül a saját golyóit és a fekete nyolcast is belőnie a megnevezett lyukakba.
9-es biliárd játék szabályai
A 9-es pool a kevésbé ismert a biliárdok körében, többnyire a profik körében népszerű. A játék célja, hogy a játékosok az összes golyót lyukba lökjék úgy, hogy a fehér golyó mindig a legkisebb sorszámú golyónak ütközzön elsőre.
A kezdő játékos eldöntése:
A kérdés eldöntésére egy tempólökésre van szükség, melynek helyes elvégzése a következő. A biliárdasztal egyik végének közel azonos pontjáról mindkét játékos meglök egy-egy golyót a szemközti mandinert megcélozva. Az a játékos kezdhet, akinek a golyója a falról visszaverődve közelebb áll meg az asztal végéhez.
A biliárd golyók:
A játékot 9 db, 1-9-ig sorszámozott, valamint a fehér golyóval játszák. A golyókat az alábbi módon kell rombusz alakban felhelyezni: az egyes golyó kerül a felragasztott pontra, ez alkotja a rombusz felső csúcsát. A 9-es golyó kerül az alakzat közepére, míg a többit véletlenszerűen sorakoztatjuk fel.
biliárd golyók
Kezdőlökés:
Miután sikerült eldönteni ki kezdi a játékot következik a kezdőlökés. A játékos felhelyezi a fehér golyót a kívánt helyre (a felragasztott pontra/a homlokmező valamely részére) és meglöki a rombuszban felhelyezett golyókat. Fontos, hogy minimum 4 db golyó érintse a falat vagy legyen olyan golyó, mely lyukba esik, mivel enélkül a lökés érvénytelen. Amennyiben csak az előbbi valósul meg, a másik játékos folytatja a játékot, vagy dönthet az újbóli kezdőlökés kérése mellett is. A fehér golyó lyukba küldése hibának számít, a másik játékos folytathatja a menetet a homlokvonal bármely részéről. A kezdőlökés során kipattanó golyókat nem kell visszahelyezni az asztalra, azok játékon kívül maradnak.
A játék menete:
Ha sikerült szabályos kezdőlökés során golyót lyukba juttatni akkor folytathatja az adott játékos. A fehér golyóval a soron következő, legkisebb sorszámú golyót kell elsőnek eltalálnia, és annak segítségével egy golyót lyukba löknie. Amennyiben ily módon a 9-es golyót sikerült ellöknünk, a játékot megnyertük. Tehát a golyókat nem szükséges sorszámuknak megfelelően egymás után lyukba lökni, csupán a fehér golyó első érintésénél fontos, hogy a legkisebb számjegyűvel találkozzon.
A következő játékos folytathatja a menetet, ha a 9-es vagy a fehér golyó kiugrik, illetve szabálytalanul kerül lyukba, a fehér golyó nem a legkisebb sorszámú golyót érinti elsőnek vagy egy golyót sem sikerült eltalálni. Ezekben az esetekben a belőtt/kipattant golyókat a felragasztott pontra kell visszatenni.
A kezdőlökés után (de csak ekkor!) lehetőség van egy „push-out” lökésre, melyet előre jelezni kell. Ekkor a fehér golyónak nem kell a legkisebb sorszámú golyót eltalálnia vagy falérintésnek történnie. Fontos, hogy az ily módon belökött 9-es nem számít nyerésnek, a felragasztott pontra kell visszarakni. Ezután automatikusan a soron következő játékoson a sor, ám eldöntheti, hogy ő maga vagy ellenfele folytassa.
Az a játékos nyer, akinek hamarabb sikerül a 9-es golyót szabályszerűen lyukba löknie.